LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA DONA SUPORT A L’ACUDAM (05.02.24)

Mitjançant la línia d’ajuts “serveis per a persones amb discapacitat intel·lectual en l’àmbit d de la salut” per a l’exercici de l’any 2023, l’administració ha atorgat a la nostra entitat un ajut de 12.507 euros.

Té per finalitat donar suport pressupostàriament a tres serveis vinculats a la salut i que són vitals per a les persones ateses a l’ACUDAM: el Servei de Psiquiatria, el de Fisioteràpia i el Mèdic.

Pel que fa al Servei de Psiquiatria, el seu objectiu és atendre a les persones que tenen problemàtica pel que fa a la conducta i/o un malestar emocional entre els serveis STO i Habitatges. Totes les accions són coordinades entre la doctora psiquiatre referent als serveis juntament amb les psicòlogues de l’entitat a l’hora de pautar la medicació i el seu ajustament (per a la persona atesa). Els tractaments poden ser preventius a un succés que viu la persona, un tractament de curta durada, o bé, un de crònic perquè la persona té una malaltia mental.

Pel que fa al servei de fisioteràpia, atén persones amb una gran diversitat funcional, persones que a més a més de disposar del denominador comú de la discapacitat intel·lectual, tenen afegides diferents patologies d’àmbit físic i sensorial que requereixen una atenció específica i especialitzada en el camp de la fisioteràpia.

El servei Mèdic, en la seva vessant vinculada al Servei Habitatges, permet mantenir mitjançant l’atenció d’un doctor al servei, supervisar, gestionar i pautar els diferents tractaments farmacològics. Així com dur a terme l’avaluació i seguiment de l’estat de salut de les persones residents.

Gràcies al suport de la Diputació de Lleida podem donar una molt bona atenció en cada camp que es beneficia d’aquesta aportació econòmica donant viabilitat a cada servei.