La Diputació de Lleida col·laborar un any més amb el projecte “Servei per a persones amb discapacitat en l’àmbit de la salut: medicina general, fisioteràpia i metge psiquiatre” de l’ACUDAM (23.01.18)   

 

La Diputació de Lleida ha atorgat la quantia de 5.890 € pel projecte per a l’any 2017 dins de la convocatòria pública “Ajuts a entitats sense ànim de lucre / organitzacions no governamentals per al desenvolupament per activitats sòcio-sanitàries del pressupost de la Diputació per a l’any 2017”.

El projecte subvencionat dóna resposta a l’atenció integral que requereixen les persones ateses en la nostra entitat, passant per la interdisciplinarietat en la seva atenció  i, això suposa, ampliar l’atenció des de serveis més bàsics, a altres no menys necessaris com són la fisioteràpia, la medicina i la psiquiatria. Donada la   diversitat de problemàtiques que s’atén a l’ACUDAM es requereix d’un treball interdisciplinari i per tant, de disposar de figures professionals cada com més necessàries i diverses que no es contemplen inicialment en el quadre de serveis bàsics dels nostres serveis d’atenció a les persones.  Comptant així amb els suports de professionals com metges, fisioterapeutes i psiquiatres.

Reunió de l’equip interdisciplinar de tècnics de l’ACUDAM amb la doctora Buj.