La Diputació de Lleida col·labora amb l’ACUDAM mitjançant el conveni de col·laboració que té amb la Federació ALLEM (02/03/20)

Així doncs la Diputació de Lleida col·laborar amb una aportació econòmica de 11.393 € (pressupost 2019) pel projecte  “Serveis per a persones amb discapacitat en l’àmbit de la salut: Medicina general, fisioteràpia i metge psiquiatre”.

El projecte subvencionat dóna resposta a l’atenció integral que requereixen les persones ateses en la nostra entitat, passant per la interdisciplinarietat en la seva atenció  i, això suposa, ampliar l’atenció des de serveis més bàsics, a altres no menys necessaris com són la fisioteràpia, la medicina i la psiquiatria. Donada la   diversitat de problemàtiques que s’atén a l’ACUDAM es requereix d’un treball interdisciplinari i per tant, de disposar de figures professionals cada com més necessàries i diverses que no es contemplen inicialment en el quadre de serveis bàsics dels nostres serveis d’atenció a les persones.  Comptant així amb els suports de professionals com metges, fisioterapeutes i psiquiatres.