Inici dels Cursos de Formació (20.10.17)

D’octubre a juny tenen lloc per aquells treballadors/es que desitgen participar-hi del Centre Especial de Treball.

L’objectiu dels Cursos, és dotar d’estratègies a les persones i al grup per tal d’aconseguir situacions desitjables de futur, respectant al màxim la seva autonomia.

Els àmbits que treballa són:

  • Envelliment
  • Autonomia
  • Recursos de la comunitat
  • Noves tecnologies
  • Gestió del temps d’oci.
  • Aprenentatges funcionals.
  • Imatge personal

El grup està format per 13 membres i l’eix del programa se centra en la filosofia d’ACP (Atenció Centrada a la Persona). El qual implica un treball individualitzat amb els participants perquè puguin aconseguir discernir desitjos i interessos personals per millorar la seva qualitat de vida i el seu benestar personal.