INFERMER/A

Lloc de treball: Serveis d’Habitatge.

Jornada: 12h setmanals a concretar.

Contractació: temporal (6 mesos).

Tasques:

 • Control constants i factors de risc dels usuaris.
 • Fer una avaluació continuada de les necessitats bàsiques de les persones ateses.
 • Detecció de possibles malalties i derivació al metge de família corresponent.
 • Contacte amb els metges de família davant de les urgències mèdiques i les actuacions generals en un problema de salut puntual.
 • Seguiment i assessorament de problemes relacionats amb la salut que presenten els usuaris.
 • Planificar, coordinar, fer el seguiment i l’avaluació de les tasques assistencials del personal d’atenció directa en tot allò que pugui conduir a una millora de la qualitat per tal de garantir la correcta satisfacció de les necessitats de la persona.
 • Control de les visites mèdiques amb els especialistes i contacte amb la família i/o usuari per fer-ne un seguiment.
 • Control del compliment dels calendaris de vacunes establerts pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i administració de les vacunes que pertoquen en cada situació.
 • Renovació i actualització  de la medicació a les receptes electròniques.
 • Preparar, distribuir, administrar i fer el seguiment de la medicació i dels tractaments prescrits pel professional mèdic.
 • Supervisió dels menús que se serveixin i del seu ajustament a les pautes d’alimentació contingudes a l’expedient assistencial.
 • Actualització de les dades que consten en el document de control assistencial de cada resident.
 • Elaboració dels protocols necessaris per una correcta atenció dels usuaris i de la seva aplicació.
 • Educació sanitària a usuaris i/o famílies per promoure estils de vida adequats i facilitar canvis d’actituds i aptituds per una correcta prevenció de diferents problemes de salut.
 • Accés dels usuaris als recursos sanitaris públics.
 • Control d’unes condicions higièniques adequades de l’establiment, dels usuaris i del personal.

Requisits de la persona candidata:

 • Diplomatura o Grau en Infermeria.
 • Habilitats comunicatives escrites i verbals.
 • Caràcter afable.
 • Formació complementaria relacionada amb l’àmbit de la salut.

Categoria i Retribució:

Infermer/a. Retribució segons conveni.

Es pot tenir en compte experiència en el sector.

Interessat/ada envia el teu currículum vitae a info@acudam.com indicant l’oferta laboral en què et vols presentar.

Política de privacitat.