FORMACIÓ TECNOLÒGICA (22.01.18)

En l’activitat Aprenentatges Funcionals de l’STO s’ha treballat sobre l’ús adequat de les plataformes digitals com facebook, instagram, twitter… Cal tenir bons hàbits tecnològics i vetllar per la privacitat de les dades personals a la xarxa. A l’ACUDAM creiem que cal aprofitar tots els recursos que ens ofereix internet però sempre respectant uns patrons d’ús adequats i que no facilitin informacions que puguin ser d’interès a terceres persones en contra de la nostra voluntat.