FA 8 ANYS QUE ACUDAM DISPOSA D’UN ESPAI DE SUPERVISIÓ PER A L’EQUIP TÈCNIC DELS SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES (14.06.19)

En aquest Breu de l’ACUDAM t’expliquem què és aquest espai i què fa.

L’equip de tècnics referents de cadascun dels diferents serveis d’atenció a les persones que té ACUDAM compta amb un espai mensual de supervisió del mateix equip.

Aquest equip està composat per la directora-tècnica, el/la treballador/a social i el/la psicòleg/a de cada servei d’atenció a les persones de l’ACUDAM (Habitatge, STO i USAP), i la directora tècnica de tots els serveis d’atenció a les persones, Rosa Morera.

La persona que condueix el grup en l’espai de supervisió també ve a fer visites dos cops al mes a persones ateses als serveis d’Habitatge i de Teràpia Ocupacional. Ella és la Dra. Imma Buj; psiquiatra de professió i experta en conducció de grups.

En aquest espai es realitzen diferents accions en funció de les necessitats diverses que a moments diferents té el grup o els membres del grup.

Solen treballar en equip casos de més complexitat que els que es tracten dins d’un servei específic donat que arriben al grup de supervisió precisament per la seva dificultat de resolució.

També treballen articles d’interès per als tècnics de la mà de l’especialista i amplien coneixements i es formen en temes que complementen el dia a dia.

En altres sessions realitzen una mirada cap al propi equip amb l’objectiu d’avaluar accions, resolucions, actituds, treballs concrets…que generen inquietuds, dubtes, inseguretats…i que en tractar-los es poden millorar. Es posen en qüestió a debat i es cerca possibles solucions.

L’equip de professionals és, a la vegada, i, de forma ineludible, un grup de persones, cadascuna amb les seves particularitats i totes treballen i conviuen tot el dia amb moltes persones diferents (altres professionals, altres tècnics/es, monitors/es, persones ateses, directius…) i per tant, aquest és un grup amb molts vincles humans i que, per això mateix, porta molta càrrega emotiva i, aquesta, també és una part del treball que es vetlla en aquest espai de supervisió; ja que  quan entren en joc les emocions a vegades costa ser objectiu, racional i actuar de forma coherent. Les persones que conformen el grup s’han de sanejar emocionalment per treballar el millor possible i aquest espai permet fer-ho.