Disposem d’un Espai de Reflexió en Ètica en Serveis d’intervenció Social (ERESS) constituït l’any 2014, actualment  reconegut pel Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, on estem inscrits.

A l’ACUDAM tenim constituït un ERESS, es va posar en funcionament l’any 2014, actualment  reconegut pel Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya, on estem inscrits.

Un ERESS  és un espai on un grup de persones amb diferents professions, rols i funcions   des del diàleg, intenta reflexionar i resoldre qüestions ètiques relacionades amb situacions que generen conflicte entre els professionals d’un servei o entitat, els usuaris i l’organització, en el moment d’abordar i acompanyar una situació.

L’ERESS promou la sensibilització i la formació en valors ètics a l’entitat i alhora  fomenta i difon bones pràctiques.

El grup es reuneix de forma periòdica una vegada cada tres mesos, treballant  en diferents situacions i casos. Les seves principals  funcions són:

–          Dota a l’entitat d’una eina consultiva propera i fàcilment accessible d’avant de casos o situacions que generen conflicte entre les persones que participen a l’ACUDAM.

–          Promou la sensibilització i la formació en valors ètics a l’entitat.

–          Fomenta i difon bones pràctiques professionals i organitzatives mitjançant l’elaboració de protocols, criteris i recomanacions.

S’intenta que els membres del grup tinguin una pertinença mínima d’un any, la seva participació en el grup és voluntària i s’intenta que hi hagi una representació de cada servei o realitat de l’entitat. Actualment  hi participen professionals interns i persones externes a l’Associació,  la seva composició:

–          Directora Gerent de l’Àrea Social

–          Directora del l’STO

–          1 membre de junta

–          1 treballadora de CET

–          1 treballador d’oficines

–          1 persona externa, que coordina l’espai (UDL)

–          1 persona externa, advocat.

–          1 persona del camp de la salut (metge)

–          1  tècnic dels habitatges

–          1 familiar

–          1 monitor de l’STO

–          1 tècnic de  l’STO