ENS PREPAREM PER A LA RENOVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DE LA NORMA UNE EN ISO 9001:2015 (08.09.21)

Un any més i serà el cinquè, que els Serveis d’Atenció a les Persones realitzaran el procés d’acreditació de l’ISO (finals de setembre).

La norma ISO permet sistematitzar la gestió d’una entitat en els seus diferents àmbits. Són establertes per l’Organisme Internacional d’Estandardització (ISO), i es componen d’estàndards i guies relacionades amb sistemes i eines específiques de gestió aplicables en qualsevol tipus d’organització.

Els serveis d’atenció a les persones que realitzen la certificació són: