DINCAT Federació, AEES DINCAT i la Federació ALLEM, presenten a Lleida el “Llibre Blanc per a la Formació, Ocupació i Treball de les Persones amb Discapacitat i Especials Dificultats als Centres Especials de Treball de Catalunya.” (05.03.20)

El Llibre Blanc ha estat elaborat per IESE Business School, amb la col·laboració de l’Associació Empresarial d’Economia Social DINCAT i AMM FEINA Salut Mental Catalunya.

L’estudi apunta les claus d’un nou model d’integració social i laboral per a les persones amb discapacitat i especials dificultats. I alerta de les greus dificultats per accedir i mantenir un lloc de treball per a aquestes persones.

Dimarts 3 de març, la sala d’actes de la Diputació de Lleida, va acollir l’acte de presentació del “Llibre Blanc per a la formació, ocupació i treball de les persones amb discapacitat i especials dificultats als centres especials de treball de Catalunya”.
El Sr. Joan Talarn, President de la Diputació de Lleida, Sr. Manel Palou, President de DINCAT, Sr. Joan Ramon Saura, President de la Federació ALLEM i Sr. Vidal Vidal, Director dels Serveis Territorials de Lleida del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, van obrir l’acte donant la benvinguda als assistents.

L’acte va prosseguir a càrrec del Sr. Joan Fontrodona, Director del Departament d’Ètica Empresarial, IESE Business School i Titular de la Càtedra CaixaBank de Responsabilitat Social Corporativa, que va presentar el Llibre Blanc. Aquest estudi té com a objectiu general presentar la realitat de les entitats d’economia social, que treballen a favor de la integració laboral i social de les persones amb discapacitat d’especials dificultats a Catalunya i proposar pautes d’actuació de cara al futur d’aquest sector, de manera que la seva missió social quedi reforçada amb un model que asseguri la viabilitat econòmica de les entitats així com l’atenció personalitzada de les persones amb discapacitat.
El professor va exposar els principals aspectes del Llibre Blanc amb una prèvia presentació de la situació i de les singularitats del sector. Una revisió amb perspectiva de futur amb què es van veure quines són les dificultats de sostenibilitat econòmica amb les quals treballen a les entitats. I també va presentar les singularitats dels CET (Centres Especials de Treball) associats a les federacions citades, que venen donades pel seu propòsit (millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual amb especials dificultats), pel seu projecte (el 76% de les entitats ofereixen més de 4 serveis), per la seva àmplia implantació territorial i la seva configuració jurídica (el 95% són entitats sense ànim de lucre).


J. Fontrodona, va fer menció als principals reptes dels CETS, destacant les retallades que han significat una retirada de 36,5 milions de finançament en els darrers deu anys, les rígides normatives administratives i la capacitat competitiva o la inflació de costos (SMI) versus la baixa productivitat derivada de les especials dificultats del col·lectiu.
Les propostes que presenta el Llibre Blanc passen, principalment, per una aposta per la discriminació positiva per a les persones amb discapacitat intel·lectual amb especials dificultats, per una discriminació positiva per a les entitats de la iniciativa social i per un procés de co-creació amb els agents implicats, apostant per la formació, la flexibilització i l’adaptació al cicle vital de la persona o el finançament i la discriminació positiva.
La Sra. Assumpta Fortuny, coordinadora de la Federació ALLEM i vocal de la Junta de l’AEES Dincat, va exposar la rellevància dels CET per a les persones amb discapacitat i va fer explícita la voluntat de la Federació i les seves entitats, d’estrènyer la col·laboració amb les administracions públiques locals i les empreses del territori per generar oportunitats per a les persones més vulnerables.
La coordinadora també va fer una menció especial a la realitat dels CET a les comarques de Ponent. Al territori de Lleida, són 11 CET que formen part de la Federació ALLEM i donen feina a 920 persones, de les quals 690 són persones amb discapacitat, i d’aquestes més del 75% són persones amb especials dificultats (persones amb discapacitat intel·lectual i amb trastorn mental).
Els 11 CET pertanyen a les entitats: ACUDAM, Grup ALBA, Associació AMISOL, ASPROS, CET El Pla, ILERSIS, IMO Salvador Seguí, Integra Pirineus, L’Olivera Cooperativa, TALMA i La Torxa. I les seves activitats i serveis més destacats són manipulats, jardineria, vivers i “gardens”, treballs forestals, neteja viària i manteniment del mobiliari urbà, neteja, bugaderia, productes propis, gestió de cafeteries, restaurants, botigues i serveis de càtering i altres serveis especialitzats.
Amb l’objectiu de fer visible el valor i la importància del treball protegit per a les persones amb discapacitat, la Federació ALLEM i les seves entitats van presentar la campanya “M’agrada la meva feina”. Aquesta campanya pretén fer visibles testimonis de persones amb discapacitat que treballen en l’empresa ordinària i testimonis de persones que treballen en un CET, on se’ls proporciona oportunitats per a poder inserir-se a l’empresa ordinària posteriorment.
La cloenda va ser a càrrec del Sr. Carles Campuzano, Director de DINCAT i el Sr. Miquel Pueyo, Paer en Cap de Lleida. El Director de DINCAT va manifestar que, el 70% de la plantilla dels CET de DINCAT, cobra l’ SMI, i que l’increment del sou mínim legal pot tenir efectes negatius, si no va acompanyat d’ajudes i recursos del Govern per tal de compensar un increment dels costos laborals. I també va expressar la voluntat de DINCAT de treballar conjuntament amb la resta d’actors per redirigir la situació del sector i buscar noves i millors sinergies.

DESCARREGA’T EN PDF EL LLIBRE BLANC