CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA ACUDAM 2018

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA de l’ACUDAM 2018

Dia: 22 de març de 2018  

Hora: les 18:30 de la tarda

 • LLOC: Taller ACUDAM. (c/Ferrer i Busquets, núm. 2, MOLLERUSSA)

ORDRE DEL DIA:

 1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assembla General celebrada l’any 2017.
 2. Informe de cadascun dels Centres d’Acudam.       
 3. Llars i Residència Acudam
 4. Centre Ocupacional (STO)
 5. Centre Especial de Treball (CET)
 6. Secció Esport-Esplai
 7. Informe gerència Social
 8. Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes consolidats de tota l’Associació, corresponents a  l’exercici 2017. 
 9. Proposta d’aplicació de tots els excedents a romanent o fons de reserva.
 10. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pressupost de l’Associació per a l’exercici 2018
 11. Informe de la gerència empresarial
 12. Aprovació o censura de l’actuació de la Junta Directiva durant l’exercici
 13. Torn obert de paraules.
 14. Paraules de cloenda per part de la Presidenta.

Mollerussa 22 de febrer de 2018

LA JUNTA