CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2023 – 05/04/24

Dia: 05 d’ abril de 2024

Hora: les 18:00 de la tarda

 • LLOC: Taller ACUDAM  (c/Ferrer i Busquets, núm. 2, Mollerussa)

ORDRE DEL DIA:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General celebrada l’any 2023.
 2. Informe de cadascun dels Centres de l’Acudam: Llars i Residència Acudam
  • Servei Habitatges
  • Servei de Teràpia Ocupacional
  • Centre Especial de Treball (EMS)    
  • Esport i Lleure   
 3. Presentació i aprovació, si escau, dels comptes consolidats de tota l’Associació, corresponents a  l’exercici 2023. 
 4. Proposta d’aplicació de tots els excedents a romanent o fons de reserva.
 5. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pressupost de l’Associació per a l’exercici 2024.
 6. Aprovació o censura de l’actuació de la Junta Directiva durant l’exercici 2023.
 7. Torn obert de paraules.
 8. Paraules de cloenda per part  del president.

Mollerussa 12 de març  de 2024

LA JUNTA