CONTINUEN LES SESSIONS DEL PROJECTE DE TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA (09.01.19)

El projecte té per objectiu facilitar la integració social i laboral, així com el desenvolupament de l’autonomia personal de l’alumnat de l’escola Siloé que té plaça assignada a la nostra entitat, concretament pel Servei de Teràpia Ocupacional (STO).

Un cop al mes té lloc una sessió on aquests/es alumnes que s’incorporaran el pròxim curs a l’ACUDAM visiten l’STO. Les sessions tenen com a finalitat conèixer el centre, els diferents espais, els horaris, els diferents grups, treballs que es realitzen, drets i deures… i sempre gaudeixen del recolzament d’un companya/a de suport (usuari/ària de l’STO). L’última sessió es resolen tots els dubtes que puguin tenir els alumnes de l’escola.

Sessió on coneixen una de les diferents feines que es realitzen al Taller ACUDAM juntament amb dos companys de suport.

Així doncs, el projecte ajuda amb aquests/es alumnes per tal que facin un  aprenentatge progressiu i a maximitzar la seva autonomia i autodeterminació en la nostra entitat; i a la vegada que aquestes persones siguin capaces de passar de l’escola al món laboral amb el màxim de normalitat possible.

Objectius específics:

  • Desenvolupar habilitats socials i laborals per tal de poder desenvolupar-se amb la màxima autonomia.
  • Conèixer l’estructura, el funcionament i el llenguatge propi de l’ACUDAM i familiaritzar-se amb l’entorn per tal de poder actuar, treballar i relacionar-se de manera positiva.
  • Realitzar un aprenentatge de les diferents tasques d’Ocupació Terapèutica en les diferents seccions de l’STO que facilitin el coneixement de diferents possibilitats laborals.
  • Incorporar hàbits per una seguretat dins l’entorn laboral.