CAMÍ CAP A LA PLENA INCLUSIÓ. BREUS ACUDAM (14.05.18)

GRUP D’ESTUDI I ACTIVACIÓ DE PLENA INCLUSIÓ ALS TRES SERVEIS D’ATENCIÓ A LES PERSONES

En els darrers anys estem treballant per aconseguir fites que fa un temps eren imaginables, l’accés real i participatiu de les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament a la comunitat. Fins al moment s’havien realitzat accions integradores en molts àmbits; cultura, esport, lleure, educació… Ara però, hem d’evolucionar cap a  la plena inclusió.

A l’ACUDAM hem creat el “Grup d’estudi i activació de plena inclusió als tres serveis d’atenció a les persones”. Format per l’Esther Ros, directora de l’STO, l’Álvaro Terreros, responsable del servei de Lleure i Esport, i la Mireia Solsona, treballadora social del servei d’Habitatge. Amb la supervisió de Rosa Morera, directora- gerent de l’Àrea Social de l’entitat.

En aquests moments el grup d’estudi està avaluant les activitats que realitzen els usuaris de l’ACUDAM a la comunitat. Durant anys s’ha aconseguit estar presents a la comunitat, incloent-hi la participació passiva i activa, l’objectiu per participar realment de la societat seria aconseguir poder contribuir a la comunitat, és a dir, no sols ser perceptors sinó que les persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament aportin a la societat des de les seves capacitats.

Un cop el grup realitzi aquest primer treball d’anàlisi, posteriorment  treballarà per cercar oportunitats per contribuir a la comunitat de forma inclusiva i participativa, materialitzant-se en accions concretes i en la possibilitat de crear nous projectes.

Com a novetat, informar-vos que ACUDAM forma part del “Grup foment de la convivència” de l’Ajuntament de Mollerussa. Aquest grup està compost per entitats socials, culturals i de salut de Mollerussa que treballen per  fomentar la participació comunitària de tots els agents de la ciutat.

Us mantindrem informats/des dels treballs que vagi realitzant el grup d’estudi.