ENTRA EN FUNCIONAMENT EL CAE DE L’ACUDAM (24.11.17)

ACUDAM ha estat una de les primeres entitats lleidatanes en disposar d’aquest servei. CAE són les sigles de “Centre de dia d’Atenció Especialitzada” per a persones amb discapacitat intel·lectual.

El servei neix per donar resposta a les diferents persones que dins l’STO, tenen greus discapacitats intel·lectuals i també persones que malgrat que el seu nivell intel·lectual no és excessivament baix, requereixen d’atencions sanitaris molt acurades i permanents.

El servei ha entrat en funcionament aquesta setmana i comparteix espai físic i activitats  amb els usuaris del Centre de Dia de la Residència. Actualment, té una ocupació del 50% de les seves places.

Sobre el CAE:

És un servei d’acolliment diürn que presta atenció especialitzada a persones amb greus discapacitats intel·lectuals. Aquestes persones a causa del seu grau de discapacitat intel·lectual, tenen una manca total d’independència personal i necessiten controls mèdics, d’infermeria…periòdics i una atenció permanent.

L’Objectiu és oferir atenció individual als seus usuaris. En aquest servei, es té cura dels aspectes sanitaris i rehabilitadors de les persones que hi assisteixen i es vetlla perquè assoleixin el màxim grau d’autonomia personal i d’integració social dins de les seves limitacions, afavorint així, el manteniment al domicili.

Edat de la població destinatària: de 18 a 65 anys.

Actualment es tracta d’un servei subvencionat.

Els professionals que hi intervenen:

  • Directora del servei
  • Responsable higienicosanitari ( metge/ssa, infermer/a)
  • Terapeuta ocupacional
  • Fisioterapeuta
  • Psicòleg
  • Monitors especialitzats

Espai comú amb el Centre de Dia de la Residència.

 

El Ramon està molt satisfet del canvi de l’STO al CAE.

 

Sessió individual de fisioteràpia.