RELLEU EN LA JUNTA I LA PRESIDÈNCIA DE L’ACUDAM. ASSEMBLEA 2021.

Imatge de la Junta de l’ACUDAM (amb els membres entrants i sortints).

El passat dijous 22 de juliol es va celebrar al Taller ACUDAM  l’Assemblea General Ordinària. D’aquesta assemblea se’n destaca el relleu produït en la composició dels membres de la Junta i en la presidència de l’entitat. Les persones sortints de la Junta han estat: Remei Garriga, Inés Garcia i Antonieta Capell. ACUDAM està molt agraïda per la tasca que heu desenvolupat al llarg d’aquests anys en benefici de l’organització, gràcies. I han entrat a formar part com a nous membres de la Junta: Jordi Garriga, Enriqueta Sala i Ma Montserrat Prat.

Pel que fa a la presidència, Jordi Garriga agafa el relleu d’Angelina Roure, la qual continuarà formant part de la Junta i li agraïm enormement la tasca duta a terme al llarg d’aquests vuit anys al capdavant de l’entitat. Gràcies Angelina per fer de l’ACUDAM una entitat millor.  Desitgem a Jordi Garriga molta sort i encerts en la nova etapa com a president. Rebrà el suport de tothom per tal d’aconseguir noves fites i afrontar els diferents reptes que ens depara el present i el futur com a entitat. 

Jordi Garriga i Angelina Roure

Respecte al desenvolupament de la sessió, Ignasi Cañelles, vicesecretari de la Junta, va fer la primera intervenció amb la lectura de l’acta de l’assemblea de l’any passat. Posteriorment va donar pas a Esther Ros, directora del Servei de Teràpia Ocupacional que va realitzar com a representant dels Serveis d’Atenció a les Persones la valoració dels serveis de l’any 2020.

Ramón Castelló, cap d’Administració, va exposar els comptes econòmics del 2020 i el pressupost per al 2021.

Nicolau Sisqués, gerent de l’ACUDAM, va posar en valor la trajectòria de la nostra entitat al llarg de tots aquests anys convertint-nos en una organització referent tant en l’atenció a les persones com en l’àmbit empresarial.  Sisqués, també va exposar els reptes a que ens haurem d’enfrontar per poder continuar oferint la màxima qualitat en tot allò que desenvolupa  ACUDAM. 

En les diferents intervencions es va citar i lloar de forma reiterada a Rosa Morera, directora dels Serveis d’Atenció a les Persones de l’ACUDAM, la qual desitgem que es pugui incorporar de nou al més aviat possible.

Per últim, el nou president de l’ACUDAM, Jordi Garriga, va reflexionar sobre l’èxit conquerit al llarg dels anys i va afirmar que caldrà continuar esforçant-nos per implicar a les famílies, les persones ateses, sòcies i treballadores  en el si de l’organització.

Pel que fa a l’aspecte tècnic de l’assemblea: es van aprovar els comptes econòmics de l’any 2020 que tornen a ser positius per segon any consecutiu, tenint lloc a un tancament amb un excedent de 34.107,45 €.  Aquest excedent permetrà en part, fer front al dèficit obtingut l’any 2018. També va tenir lloc l’aprovació de l’actuació de la Junta Directiva i l’aprovació del pressupost per a l’exercici 2021.

L’assemblea es va  celebrar sota un seguit de mesures i normes de prevenció que  tenien per finalitat garantir el benestar de les persones assistents.