ACUDAM MILLORA LA COMUNICACIÓ AMB ELS USUARIS I ELS DIFERENTS SERVEIS RESIDENCIALS GRÀCIES A LA FUNDACIÓ “LA CAIXA” I CAIXABANK (29.04.21)

NDP 29.04.2021

El Servei Habitatges de l’entitat del Pla d’Urgell ha realitzat una renovació dels aparells comunicatius que millora l’atenció als residents i entre els diferents serveis.

CaixaBank, a través d’una aportació econòmica de 10.000€ de la Fundació “la Caixa”, ha mostrat el seu suport per sufragar les despeses d’aquesta actuació.

A causa de la pandèmia de la Covid-19, ACUDAM va detectar que existia un dèficit important en aquest àmbit que requeria una intervenció per millorar la comunicació entre els residents, els professionals i les seves famílies, i les comunicacions telefòniques, especialment en les habitacions habilitades pels aïllaments en cas de contagi.

Aquesta millora ha consistit en adquirir una centraleta telefònica i un sistema per millorar l’atenció dels residents i atendre millor les seves necessitats.  

Pel que fa a la centraleta, permet la gestió i control de totes les trucades i ha reduït el temps d’espera d’aquestes. Aquest fet no era possible amb l’anterior sistema de telefonia, ja que es disposava d’una línia convencional.

Respecte el sistema, inclou la possibilitat d’enregistrar tasques i els temps d’inici i finalització d’aquestes (canvis posturals, avisos, rondes…). A més a més, disposa d’un programari informàtic que registra totes les diferents demandes que el resident pot fer des de la seva habitació i des dels diferents espais habilitats. Entre d’altres, també permet detectar durant la nit la sortida dels residents de les habitacions i controlar les diferents sortides d’emergència de l’edifici. El sistema facilita tot un seguit de dades que ajuden a identificar quin tipus de demandes són més comuns, conèixer les franges horàries en què es produeixen  i fer la seva traçabilitat, proporcionat moltes dades que permeten millorar l’atenció als residents.    

Amb aquesta actuació el Servei Habitatges de l’ACUDAM culmina la primera fase de les dues previstes per renovar el sistema de comunicacions.  

Actualment Habitatges gaudeix d’una acreditació per a 60 places on hi conviuen 51 persones. L’equip de professionals està format per 46 persones per cobrir els tres torns del servei.

L’Acció Social, un dels pilars del Pla de RSC de CaixaBank

Gràcies a la seva capil·laritat territorial, la xarxa d’oficines de CaixaBank pot fer costat a la Fundació “la Caixa” en la seva labor social, detectant necessitats d’entitats socials locals i canalitzant una part del pressupost de la Fundació. El 2020, el 89% de les oficines del banc van donar suport a algun projecte social i van fer possible que milers de petites i mitjanes entitats socials solidàries poguessin accedir a ajudes econòmiques per tirar endavant els seus programes.


ACCEDIR REPORTATGE MOLLERUSSA TV

ACCEDIR REPORTATGE PLA D’URGELL TV