ACUDAM INFORMA (MEMÒRIA 2018) 15.07.19

La memòria de l’entitat  “ACUDAM INFORMA” és la publicació que recull les xifres i les informacions més destacades de l’any. A l’igual que l’any passat, ha estat realitzada en suport A4 desplegable. Esperem que sigui del vostre interès. A continuació us la podeu descarregar en PDF de baixa resolució.

En format físic s’ha fet una edició de 700 exemplars. La memòria ha estat sufragada pels següents patrocinadors als quals els hi agraïm un cop més la seva col·laboració.