ACUDAM CAPGIRA EL RESULTAT ECONÒMIC I ESTABILITZA ELS COMPTES DE L’ANY 2019 (31.07.20)

Avui s’ha celebrat l’Assemblea General Ordinària de l’entitat on s’han aprovat els comptes econòmics de l’any 2019 que han capgirat el resultat negatiu viscut l’any anterior. I és que el 2018 ACUDAM va realitzar el tancament econòmic amb un dèficit de 206.995,62 €. Amb esforç, reorganització i la implementació de noves accions ACUDAM ha pogut assolir per l’any 2019 un tancament econòmic amb un excedent de 34.826,29 €. Aquest excedent permetrà en part fer front al dèficit obtingut l’any 2018

L’assemblea s’ha celebrat al Taller ACUDAM sota un seguit de mesures i normes de prevenció que han tingut per finalitat garantir el benestar de les persones assistents. L’actual situació de crisi sanitària ha fet que l’afluència de persones sòcies fos menor que en altres celebracions. Tanmateix, hi han participat una trentena de  persones.

En l’assemblea entre d’altres, ha tingut lloc l’aprovació de l’actuació de la Junta Directiva, la presentació dels comptes i aprovació d’aquests corresponents a l’exercici 2019 i l’aprovació del pressupost de l’Associació per a l’exercici 2020.