ACORD ENTRE EL DEPARTAMENT I ELS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL

Barcelona, 14 de juliol de 2017

Les entitats DINCAT FEDERACIÓ, AMMFEINA SMC, AEES DINCAT i FÒRUM SALUT MENTAL, han subscrit un acord de garanties mínimes, que han de ser recollides a les línies d’ajuts que el Departament ha d’implementar durant els exercicis 2017 i 2018.

Aquest acord és el punt de partida d’una nova etapa en la relació entre les entitats signants i l’Administració, per aconseguir els recursos tècnics i pressupostaris que facin efectiva la igualtat d’oportunitats per les persones amb discapacitat amb especials dificultats.

La Honorable Consellera Dolors Bassa s’ha compromès a resoldre de forma immediata les convocatòries i els pagaments pendents, ja que hi ha moltes organitzacions que estan patint greus dificultats per pagar les nòmines dels treballadors.

PREMSA
Dincat Federació (Federació Catalana de la Discapacitat Intel·lectual)