26.07.2017 ENTRA EN FUNCIONAMENT LA NOVA PÀGINA WEB DE L’ÀREA SOCIAL DE L’ACUDAM

Avui ha entrat en període de prova la nova web. Dóna resposta als temps actuals adaptant-se als nous formats tecnològics. En aquesta si troba recollit entre d’altres, la presentació de tots els serveis, l’òrgan de govern, notícies, publicacions, articles d’interès… de forma àgil i amb una bona estructura digital.


La web posa especial èmfasi en la transparència i en les bones pràctiques informatives.