LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA COL·LABORA AMB ACUDAM AMB UNA APORTACIÓ DE 12.815 € (25.05.23)

Un any més ACUDAM ha estat subvencionada per part de l’Administració provincial en el marc de la línia d’ajuts “serveis per a persones amb discapacitat en l’àmbit de la salut” per a l’exercici de l’any 2022.

El projecte subvencionat dóna resposta a dues necessitats: la primera, a  l’atenció integral que requereixen les persones ateses en la nostra entitat, passant per la interdisciplinarietat en la seva atenció  i, això suposa, ampliar l’atenció des de serveis més bàsics, a altres no menys necessaris com és la fisioteràpia. Donada la   diversitat de problemàtiques que atenem es requereix d’un treball interdisciplinari i per tant, de disposar de figures professionals cada cop més necessàries i diverses que no es contemplen inicialment en el quadre de serveis bàsics dels nostres serveis d’atenció a les persones, la figura del fisioterapeuta i els suports que ofereix és molt important per millora la qualitat de les persones que es beneficien dels serveis de la nostra entitat.

La segona necessitat a què respon l’actuació ha estat en disposar d’ Equips de Protecció Individual (EPIs) adequats per poder fer front a la Covid-19 (any 2022). En la tasca d’atenció a les persones que desenvolupem, ja sigui en els suports en les Activitats Bàsiques de la Vida Diària (ABVD) dels Serveis d’Habitatge, o en l’atenció que reben en els serveis diürns, requerim de mascaretes, guants, bates d’un sols ús i reutilitzables, d’ulleres de protecció… i de tots aquelles recursos necessaris per garantir la salut tant de les persones ateses com dels professionals de l’ACUDAM.