DOCTOR/A ACUDAM (16.02.21)

Lloc de treball: Serveis d’Atenció a les Persones. Serveis: Serveis d’Habitatge, Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP).    Hores setmanals: 10 hores (4 …