Històricament ACUDAM ha centrat la seva atenció en les persones amb discapacitat intel·lectual. En els darrers anys, però, s’ha constatat en les entrevistes d’acollida un increment de persones amb un diagnòstic amb problemàtica relacionada amb la salut mental. Davant d’aquesta realitat, ACUDAM ha iniciat un projecte on s’està donant resposta a aquesta realitat canviant, per tal d’atendre de manera integral a les persones amb algun tipus de diagnòstic de salut mental.

L’atenció cap a aquestes persones està fonamentada en tres eixos: el laboral, el terapèutic i el d’oci, tenint en compte que el focus principal és l’eix laboral. D’aquesta manera, a través de la inserció de la persona al Centre Especial de Treball ACUDAM, es pretén no només que aquesta aprengui a desenvolupar unes tasques professionals adequades a les seves competències, sinó que tingui una continuïtat i estabilitat en el temps i que li permeti també un major benestar en altres àrees, com la personal o la social.

Actualment un total de 8 persones participen en el projecte.