13 centres tecnològics i empreses europees d’investigació i desenvolupament (I+D) i ACUDAM, el conformen. Cal destacar, que som l’única organització de caràcter social que hi participa mitjançant el nostre Centre Especial de Treball.

El projecte vol transformar les deixalles que genera la indústria avícola (aus) en productes de base biològica per a aplicacions agrícoles i forestals, en el nostre cas, per a generar termoconformats biodegradables (safates i sementers).

Ampliar informació.