OPERARI/ÀRIA NETEJA

Lloc de treball:  Taller ACUDAM, Centre Especial de Treball i Habitatges.

Horari: jornada de 8 hores  al dia.

Contractació: temporal amb opció a indefinit.

Tasques:

Sota la supervisió de la cap de neteja, les seves responsabilitats principals seran:

 • Neteja de sòls, parets, sostres d’edificis i locals.
 • Neteja del mobiliari.
 • Neteja de vidres d’edificis i locals.
 • Organització i aplicació de productes de neteja pels diferents tipus de mobiliari i superfícies.
 • Realització d’inventari de béns de neteja.
 • Neteja i tractament de superfícies en edificis i locals utilitzant maquinària.
 • Aplicació dels estàndards de seguretat i salut laboral, tècnics i d’higiene.
 • Buidatge de papereres.
 • Reposició de materials higiènics.

Requisits de la persona candidata:

 • Organitzada, metòdica i gestora dels temps.
 • Habilitat per treballar en equip.
 • Flexibilitat laboral.
 • Cura amb el maneig de productes.
 • Es valorarà experiència.

Categoria i Retribució:

Operari/ària. Retribució segons conveni.

Interessat/ada envia el teu currículum vitae a info@acudam.com indicant l’oferta laboral en què et vols presentar.

Política de privacitat.