Són un seguit de petits reportatges els quals mostren diferents serveis i realitats de la nostra entitat.
 
 
 
Capítol 1.  ELS RESPIRS FAMILIARS
 
 
 
Capítol 2.  EL CENTRE DE DIA D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA (CAE).
 
Capítol 3.  SERVEI DE TREBALL SOCIAL 

Capítol 4.  PARLEM, EL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

Capítol 5. PARLEM, EL SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL

Capítol 6. EL SERVEI HABITATGES

Capítol 7. ELS PROFESSIONALS D’ATENCIÓ DIRECTA

Capítol 8. L’ERESS DE L’ACUDAM