CONVENIS VIGENTS AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA


Concert amb la Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Notificació document de pròrroga i modificació 2020

Expedient BE-2015-1480 (PRO-2017-611)     
Unitat promotora : Secció de Secretaria dels Serveis Territorials a Lleida
Contracte : Contracte administratiu

 

Procediment : Negociat sense publicitat

Tipus : Gestió de serveis públics
Concert econòmic amb la Generalitat  de Catalunya 2021 ACUDAM – DOC 1 

 

Concert econòmic amb la Generalitat  de Catalunya 2021 ACUDAM – DOC 2 


 

DARRERS AJUTS I SUBVENCIONS REBUDES PER ACTIVITATS I

PROJECTES EN PERÍODE D’EXECUCIÓ


Veure anys 2021 i 2022

Veure anys  2019 i 2020

Veure any 2018

Veure anys 2016 i  2017

.

.

DADES ECONÒMIQUES 2021L’entitat es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.

.

RETRIBUCIONS DEL PERSONAL ASSALARIAT


Les retribucions dels màxims responsables de la gestió de l’entitat i el conveni col·lectiu que regula les condicions de treball del personal contractat en el CET i l’STO són les que contempla el “Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya (codi de conveni núm. 79000805011995)”. 

Pel que fa al servei d’Habitatges, actualment es regula per mitjà del  “XIV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad”, en breu però, entrarà en aplicació el nou conveni del sector de Catalunya.

.

ACTES  ASSEMBLEA


El pressupost en curs correspon a l’aprovat anualment en l’assemblea general ordinària i reflectit a l’acta d’aquesta.

.

AUDITORIA


🆕 Informe d’Auditoria i comptes exercici 2021 per AudiEquip.

Informe d’Auditoria i comptes exercici 2020 per AudiEquip.

Informe d’Auditoria i comptes exercici 2019 per AudiEquip.

Informe d’Auditoria i comptes exercici 2018 per AudiEquip.

Informe d’Auditoria i comptes exercici 2017 per AudiEquip.

Informe d’Auditoria i comptes exercici 2016 per AudiEquip.

En aquesta també podreu trobar-hi de forma desglossada el percentatge del pressupost que es dedica a l’execució de projectes, activitats i gestió.

.

EQUIPAMENTS DE L’ENTITAT


Taller ACUDAM, C/ Ferrer i Busques n*2,  25230 Mollerussa

CET, Polígon Industrial de Vila-Sana, C/ Colomers n*11-19 , 25245  Vila-sana.

Vivers,  Partida la Carrrasca, polígon 006-parcel·la 46, 25265 Castellnou de Seana.

Llar –  Residència, C/ Mestre Josep Capell, 29. 25230 Mollerussa.

Residència, C/ Mestre Josep Capell, 29. 25230 Mollerussa.