El Centre Especial de Treball (CET) és un espai de treball protegit que té com a objectiu oferir un lloc de treball digne, remunerat i adequat a les capacitats de persones amb discapacitat d’especial dificultat (intel·lectual, física o sensorial).

L’ACUDAM compta amb la Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP), que de forma integrada al CET, té cura de realitzar accions que permetin mantenir i millorar la qualitat de vida de les persones ateses al servei.

Informació distribució ocupació USAP  (per seccions)

Anar al web comercial del Centre Especial de Treball.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és clicarpng.png
 

Serveis

Professionals

Atenció psicològica

Treball social

Fisioteràpia i ergonomia

Cursos de formació

1 Treballador social

1 Psicòloga

1 Fisioterapeuta

2 Tèc. Externs: doctora + psiquiatre

3 Caps de producció

6 Monitors de suport