DOCTOR/A ACUDAM (16.02.21)

Lloc de treball: Serveis d’Atenció a les Persones. Serveis: Serveis d’Habitatge, Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP).    Hores setmanals: 10 hores (4 …

ACUDAM VS COVID-19

ACUDAM ha anat publicant diferents informacions i comunicats al llarg d’aquests mesos amb la finalitat de poder transmetre l’estat de l’entitat en relació amb la situació de crisi sanitària provocada per …