Art d’Inclusió té com a finalitat fomentar a partir del reciclatge, la recuperació de mobles i la creació d’objectes decoratius, la motivació, la creativitat, la millora i ampliació de les relacions socials de les persones amb discapacitat intel•lectual que hi participen, entre elles i amb l’entorn.

e-mail contacte: autogestors@acudam.com

Els establiments que col·laboren amb aquest projecte artístic, faciliten espais en els seus aparadors pels productes elaborats per les persones de l’ACUDAM. L’objectiu de la venda d’aquests detalls no és lucratiu, la seva venda cerca l’autofinançament del mateix projecte (cobrir les despeses  materials i de gestió).

La implicació de Mollerussa Comercial ha estat decisiva perquè el projecte pugui prosperar de forma satisfactòria involucrant als seus associats i aproximar els productes i detalls elaborats per les persones de l’ACUDAM a la ciutadania mitjançant els comerços de la ciutat.

Rosa Morera (ACUDAM), ideòloga del projecte, en destaca l’ocupació que ofereix a les persones que en participen, i on cadascuna acaba trobant allò que millor sap fer a nivell  artístic. Aquest fet, millora l’autoestima i l’autorealització dels participants.   

Els detalls i productes elaborats per les persones amb discapacitat intel·lectual són molt variats, hi trobem sabons, quadres artístics, objectes decoratius de fusta, rehabilitació d’antics mobles, petita bijuteria, detalls de paper… El projecte compta amb educadors i educadores que orienten i assessoren als participants al llarg de tot el procés creatiu i d’elaboració dels productes i detalls.