Què tenen en comú la Gemma, el Joan, la Dolors, la Ramona…? (22.03.19)

Doncs que formen part de l’equip de professionals del servei d’Habitatges que realitzen atenció directa.  En aquest Breu de l’ACUDAM expliquem la seva tasca.

El servei té com a finalitat l’acolliment residencial de caràcter temporal o permanent de persones amb discapacitat intel·lectual i amb diferents necessitats de suport, amb trastorns de conducta o de salut  afegits o no. La seva funció és substitutòria de la llar familiar.

L’atenció directa no sols es limita dins del servei, es realitza en tots aquells espais i àmbits en què les persones ateses requereixen suports. En aquesta imatge, la Dolors Capell assessora  a la Mari en la compra de roba.
HabitatgeS es divideix en dos serveis, en funció del grau de suport que requereix cada persona atesa, gaudirà d’un servei o altre.

Residència: entra en funcionament el 2017.  Dóna resposta a un grup de persones que a causa del seu envelliment i necessitat precisen d’un suport extens i generalitzat.

Dins del servei residencial i en l’atenció diürna hi ha ubicat el Centre d’Atenció Especialitzada (CAE) ,  que dóna resposta a les persones amb pluridiscapacitat de la nostra entitat.

Llar  Residència: actualment ubicats en dos edificis diferenciats.

Llar Residència 1 i la Llar Residència 2 :  s’ofereix els suports necessaris per a cada persona i així poder obtenir una major autonomia i desenvolupament personal. Aquest treball es realitza per mitjà dels programes d’atenció individualitzada. Un usuari/ària gaudirà de la Llar Residència 1 o la Llar Residència 2 en funció del grau de suport que requereixi.

Gemma Fabregat actualment desenvolupa l’atenció directa a la Llar Residència 2 (coneguda anteriorment com a “Llars”). Segons la gemma: “Amb aquest recurs, han guanyat autonomia i intimitat”.

Un cop explicat els diferents serveis, ara us exposem les funcions principals del professionals d’atenció directa d’Habitatges:

  • Treballar en base a la metodologia d’Atenció Centrada en la Persona.
  • Fomentar bons hàbits de cura personal i de convivència en les persones ateses.
  • Tenir presents els criteris mèdics que requereixen els usuaris/àries.
  • Establir una relació pròxima i de confiança amb les persones ateses.
  • Organitzar, supervisar i executar les diferents activitats i accions que realitzen els usuaris/àries tant en la vida diària com en l’oci i el lleure.
  • Desenvolupar les diferents tasques designades (cura personal dels usuaris/àries, tasques d’organització interna del servei, suport en les activitats bàsiques de la vida diària dels usuaris/àries….)
  • Informar de necessitats detectades de les persones residents a l’equip tècnic (format per una treballadora social, psicòloga, equip mèdic i direcció)  a fi que es pugui intervenir de la millor manera possible.

L’Alexandra Oriola és la pedagoga del Centre  d’Atenció Especialitzada (CAE).

UNA DE LES DIFERENTS TASQUES DE La Marta Farré ÉS oferIR suport en les activitats bàsiques de la vida diària a les persones que es troben en la Llar Residència 1.

La Ramona Serra (a l’esquerra) realitzant una activitat comunitària amb aquelles persones que han escollit participar en l’activitat de “mercat”.

L’Encarna Martínez i la Dolors Perera (al centre de la imatge) treballen en el torn de nit.  Aquesta imatge  correspon a  la reunió mensual que es realitza entre les i els professionals d’atenció directa del servei d’Habitatges i l’equip tècnic daquest.

La Judit Gabandé i la Laura Peña (part de sota de la fotografia) treballen  els caps de setmana al servei. DURANT ELS CAPS DE SETMANA I FESTIUS es realitzen múltiples activitats de lleure dins i fora DEL SERVEI.

L’equip d’atenció directa està coordinat  per la Directora d’Habitatges,  Irene Solsona.

Actualment l’equip de professionals d’atenció directa està format per 28 professionals organitzats en diferents torns (matí, tarda i nit) els quals atenen  un total de 44 persones.

Desenvolupar una bona tasca d’atenció directa és la base pel bon funcionament del servei.

Podeu conèixer més sobre el servei d’Habitatge en aquest enllaç.