La Qualitat i l’atenció personalitzada a l’ACUDAM es centra en les persones ateses en els diferents serveis de l’entitat.

Millorem aquesta atenció mitjançant:

 

ELS USUARIS ENS VALOREN


Amb la finalitat de poder obtenir informació que avaluí l’atenció donada als nostres usuaris en funció dels objectius generals de l’entitat,  realitzem de forma anual, un mostreig d’enquestes de satisfacció per tal de conèixer com estem duent a terme la nostra tasca.

Els ítems de les enquestes intenten donar cobertura al màxim de camps possibles, servei d’atenció directa, transport, menjador… i es realitza als 3  macroserveis:

.

.

 

.AA