Segons la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, ACUDAM informa que les dades personals facilitades de forma voluntària en emplenar aquest formulari quedaran incorporades de forma confidencial a la base de dades de ASSOCIACIO COMARCAL URGELL D’AJUDA AL MINUSVÀLID – ACUDAM. Qualsevol enviament d’informació sobre serveis o productes que poguessin ser del seu interès, respectant, en tot cas, la legislació espanyola sobre protecció de dades, serà previ a la seva consentiment. En el supòsit que ACUDAM prevegi cedir les seves dades personals a tercers, obtindrà prèviament el seu consentiment informant-li de la finalitat a què es destinaran aquestes dades. Pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades dirigint-se per escrit a  C/ Ferrer i Busquets, 2, 25230 MOLLERUSSA, adjuntant còpia de document que acrediti la seva identitat. Aquest missatge està sotmès a les regulacions establertes per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.