La tasca prioritària de la Fundació, és exercir la tutela legal i administrativa dels ajuts, subvencions, pensions i patrimoni que puguin rebre els tutelats, així com tot tipus d’atenció personal.

La finalitat és acollir i vetllar per la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual ateses a l’associació que no tenen família, o que tenint-la, aquesta no se’n pot fer càrrec.