CONVENIS VIGENTS AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA


Concert amb la Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Notificació document de pròrroga i modificació 2017

Expedient BE-2015-1480 (PRO-2017-45)     
Unitat promotora : Secció de Secretaria dels Serveis Territorials a Lleida
Contracte : Contracte administratiu

Procediment : Negociat sense publicitat

Tipus : Gestió de serveis públics
Pròrroga i modificació del contracte de gestió, mitjançant concert de 75 places de Servei de Teràpia Ocupacional STO/STOA, de 9+1 plaça de Servei Ocupacional d’Inserció i de 39 places de Llar Residència per a persones amb discapacitat intel•lectual, amb diferents necessitats de suport de l’entitat ASSOCACIÓ COMARCAL D’URGELL D’AJUDA AL MINUSVÀLID, ACUDAM de la comarca del Pla d’Urgell, per a l’any 2017.

Concert econòmic amb la Generalitat  de Catalunya 2017 ACUDAM.


Concert amb la Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Notificació document de pròrroga i modificació 2018

Expedient BE-2017-2 (PRÓRROGA 2018)     
Unitat promotora : Secció de Secretaria dels Serveis Territorials a Lleida
Contracte : Contracte administratiu

Procediment : Negociat sense publicitat

Tipus : Gestió de serveis públics
Pròrroga i modificació del contracte de gestió, mitjançant concert de 75 places de Servei de Teràpia Ocupacional STO/STOA, de 9+1 plaça de Servei Ocupacional d’Inserció i de 39 places de Llar Residència per a persones amb discapacitat intel•lectual, amb diferents necessitats de suport de l’entitat ASSOCACIÓ COMARCAL D’URGELL D’AJUDA AL MINUSVÀLID, ACUDAM de la comarca del Pla d’Urgell, per a l’any 2017.

.Concert econòmic amb la Generalitat  de Catalunya 2017 ACUDAM.

.

DARRERS AJUTS I SUBVENCIONS PERCEBUDES


Veure taula “Darrers ajuts i subvencions  rebudes per activitats i projectes en període d’execució.”

.

.

DADES ECONÒMIQUES 2017L’entitat es troba al corrent de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.

.

RETRIBUCIONS DEL PERSONAL ASSALARIAT


Les retribucions dels màxims responsables de la gestió de l’entitat i el conveni col·lectiu que regula les condicions de treball del personal contractat en el CET i l’STO són les que contempla el “Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya (codi de conveni núm. 79000805011995)”. 

Pel que fa al servei d’Habitatges, actualment es regula per mitjà del  “XIV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad”, en breu però, entrarà en aplicació el nou conveni del sector de Catalunya.

.

PRESSUPOST 2018


El pressupost en curs correspon a l’aprovat anualment en l’assemblea general ordinària i reflectit a l’acta d’aquesta.

.

AUDITORIA


Informe d’Auditoria i comptes exercici 2017, per AudiEquip.

Informe d’Auditoria i comptes exercici 2016, per AudiEquip.

Informe d’Auditoria i comptes exercici 2015 , per AudiEquip.

En aquesta també podreu trobar-hi de forma desglossada el percentatge del pressupost que es dedica a l’execució de projectes, activitats i gestió.

.

EQUIPAMENTS DE L’ENTITAT


Taller ACUDAM, C/ Ferrer i Busques n*2,  25230 Mollerussa

CET, Polígon Industrial de Vila-Sana, C/ Colomers n*11-19 , 25245  Vila-sana.

Vivers,  Partida la Carrrasca, polígon 006-parcel·la 46, 25265 Castellnou de Seana.

Llar –  Residència, C/ Mestre Josep Capell, 29. 25230 Mollerussa.

Residència, C/ Mestre Josep Capell, 29. 25230 Mollerussa.