El Centre Especial de Treball (CET) és un espai de treball protegit que té com a objectiu oferir un lloc de treball digne, remunerat i adequat a les capacitats de persones amb discapacitat d’especial dificultat (intel·lectual, física o sensorial).

L’ACUDAM compta amb la Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP), que de forma integrada al CET, té cura de realitzar accions que permetin mantenir i millorar la qualitat de vida de les persones ateses al servei.

Informació distribució ocupació USAP  (per seccions)

Anar al web empresarial.

Serveis

Professionals

Atenció psicològica

Treball social

Fisioteràpia i ergonomia

Cursos de formació

1 Treballador social

1 Psicòloga

1 Fisioterapeuta

2 Tèc. Externs: doctora + psiquiatre

3 Caps de producció

6 Monitors de suport