.

El Centre Especial de Treball (CET) és una empresa protegida amb diferents línies de producció que té l’objectiu d’oferir un lloc de treball remunerat i, al mateix temps, adequat a les capacitats de les persones amb discapacitat intel·lectual de la nostra comarca.

ACUDAM compta amb la Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP), que de forma integrada al CET, té cura de realitzar accions que permetin mantenir i millorar la qualitat de vida de les persones ateses al servei.

Informació places USAP 2017  – 2018

Anar al web empresarial.

Serveis

Professionals

Atenció psicològica

Treball social

Fisioteràpia i ergonomia

Cursos de formació

 

1 Treballador social

1 Psicòloga

1 Fisioterapeuta

2 Tèc. Externs: doctora + psiquiatre

3 Caps de producció

6 Monitors de suport