CONCURS NOU LOGOTIP ACUDAM

El logotip actual  ha representat a l’entitat durant anys, però creiem que cal una renovació d’aquest per poder adaptar-nos als temps actuals i gaudir d’una imatge moderna,  adient a la …