«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
February
February
February
February
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 • Assemblea General Ordinària 2019
  18:00 -20:00
  2019.03.28

  Dia: 28 de març de 2019
  Hora: les 18:30 de la tarda

  LLOC: Taller ACUDAM. (c/Ferrer i Busquets, núm. 2, MOLLERUSSA)

  ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assembla General celebrada
  l’any 2018.
  2. Celebració de les eleccions per la renovació parcial de la Junta Directiva
  3. Informe de cadascun dels Centres d’Acudam.
  a) Llars i Residència Acudam
  b) Centre Ocupacional (STO)
  c) Centre Especial de Treball (USAP)
  d) Esport i Lleure
  e) Altres serveis (transport, menjador…)
  4. Informe gerència
  5. Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes consolidats de tota
  l’Associació, corresponents a l’exercici 2018.
  6. Proposta d’aplicació de tots els excedents a romanent o fons de reserva.
  7. Presentació i aprovació, si s’escau, del Pressupost de l’Associació per a
  l’exercici 2018
  8. Aprovació o censura de l’actuació de la Junta Directiva durant l’exercici
  2018.
  9. Torn obert de paraules.
  10. Paraules de cloenda per part de la Presidenta.

29
30
31