A continuació podeu observar una sèrie de gràfiques que pretenen informar de forma ràpida sobre dades rellevants de la nostra entitat.

EVOLUCIÓ N* SÒCIS 2016 – 2017
PERSONES ATESES GENER 2017

 

PROFESSIONALS A L’ACUDAM  GENER 2017

.